Konya Haberleri
Yavruyken balkonuna dü?en kargaya çocu?u gibi bak?yor
11 Ocak 2018 16:02

Yavruyken balkonuna dü?en kargaya çocu?u gibi bak?yor

Yavruyken balkonuna dü?en kargaya çocu?u gibi bak?yor
PAYLAŞ
A
Haberi Oku
Konya’n?n Kulu ilçesinde Didem Ç?nar, yavruyken balkonuna dü?en ve ’Garip’ ismini koydu?u kargaya çocu?u gibi bak?yor.
Kulu ilçesine ba?l? Kar??yaka Mahallesi Mevlana Park? yan?nda ikamet eden Didem Ç?nar, yaz aylar?nda apartman?n çat?s?ndan balkonuna dü?en yavru kargay? beslemeye ba?lad?. Yavru kargay? adete çocu?u bak?p besleyen Didem Ç?nar, ’Garip’ ismini koydu?u kargay? her gitti?i yere götürmeye ba?lad?.
Yakla??k bir senedir kargay? besledi?ini ifade eden Didem Ç?nar, "6. ayda ald???m zaman ona bakt?m ve bu duruma geldi. ?imdi benden de ayr?lmaz genelde. Bu hayvana böyle bak?yorum ben. Korktu?u zaman tedirgin oluyor, korkmad??? zaman benimle beraber geziyor. Ben ?imdi evde bak?yorum. Bu benim yan?mda kal?r. Gece de hep evde bakar?m. Kafesinde her ?eyi yiyor. Meyve, sebze, üzüm, ekmek, pi?mi? et, ceviz bu tür ?eyler yiyor” dedi.

“Garip benim çocu?um gibi”
Çocu?u gibi sevdi?ini söyledi?i kargas?n? ?ampuanla y?kad???n? belirten Didem Ç?nar, “Garip benim çocu?um gibi. Buna bakar?m ayn? buna seslenirim ’Garip’ diye. Bu da seslenir bana. Televizyondan korkuyor biraz, korkakl?k var. Onu yana?t?ramad???m için o yüzden televizyondan biraz tedirgin oluyor. Hatta hayvanlar alemini izlerim. Onu yan?ma götürüm baks?n gibisinden onlardan bile ürküyor. ?ampuanla y?kar?m bunu tertemiz” dedi.

Yorumlar (0)