Dünya Haberleri
Paris’te ünlü otelde milyon dolarl?k soygun
11 Ocak 2018 16:04

Paris’te ünlü otelde milyon dolarl?k soygun

Paris’te ünlü otelde milyon dolarl?k soygun
PAYLAŞ
A
Haberi Oku
Fransa’n?n ba?kenti Paris’teki dünyaca ünlü bir otelde gerçekle?tirilen silahl? soygunda 5 milyon 380 bin dolar de?erinde mücevherin çal?nd??? belirtildi.
Polis, Ritz Otel’de gerçekle?tirilen soygunla ilgili yapt??? aç?klamada, 5 silahl? ki?inin soygunu gerçekle?tirdi?ini 3 ki?inin göz alt?na al?nd???n? di?er 2 ki?inin kaçt???n? aç?klad?. Çal?nan mücevherlerin ak?beti ise henüz bilinmiyor. Soygunun ak?am saatlerinde gerçekle?ti?i belirtilirken polis, 3 ki?iyi yakalad?klar?n? 2 ki?inin motosikletle kaçt???n? aktard?. Bir polis memuru "Dünyaca ünlü kuyumcular mücevherlerlerini Ritz’te sergiliyor" ifadelerini kulland?. ?çi?leri Bakan? Gerard Collomb ise polis memurlar?n? överek, profesyonelli?ini ve cesaretlerini kutlad?.
Öte yandan, ara?t?rman?n sürdü?ü belirtildi.
(?HA)

Yorumlar (0)