Konya Haberleri
Konya’da y?lba??ndan sonra hindi sat??? da fiyat? da dü?tü
11 Ocak 2018 16:04

Konya’da y?lba??ndan sonra hindi sat??? da fiyat? da dü?tü

Konya’da y?lba??ndan sonra hindi sat??? da fiyat? da dü?tü
PAYLAŞ
A
Haberi Oku
Konya’n?n Bey?ehir ilçesinde, 2017 y?l?n?n son günlerinde tanesi 120 liraya sat?lan hindilerin fiyat? y?lba??n?n ard?ndan yar?ya dü?tü.
Bey?ehir’e ba?l? Ye?ilda? Mahallesi yak?nlar?nda kurulu bulunan hindi çiftli?inin sorumlusu Erdal Baysal, yakla??k 7 ay önce kurulan çiftlikte halen 300 civar?nda hindi bulundu?unu belirtti. Yakla??k bin 65 hindinin yer ald??? çiftlikte, y?lba??na kadar 700’ün üzerinde hindinin sat?ld???n?, geriye kalan 300’ünün ise yeterli talep gelmeyince ellerinde kald???n? vurgulayan Baysal, bunlar? da satabilmek için tane fiyat?n? 60 liraya kadar dü?ürdüklerini söyledi.
Bey?ehir’in tek hindi çiftli?inde yeti?tirdikleri hindilerin k?? mevsimine kadar çevredeki arazide do?al olarak yay?l?p ot ve çekirgelerle beslendi?ini, sadece 3-4 çuval kadar yem atarak takviye yapt?klar?n? anlatan Baysal, “Hindiler arazide ne bulursa yiyor, kar ya?d???nda kapal? alana al?yoruz ama havalar güzel oldu?unda hep d??ar?da do?al ortamda, organik olarak do?al yollarla besleniyor. O yüzden eti de çok lezzetli oluyor. Bu çiftli?i kurarken hedefimiz; yeti?tirdi?imiz hindilerin hepsini de y?lba??na kadar satabilmekti. Ancak, elimizde 300’ü kald?. Tanesini 60 liraya kadar dü?ürdü?ümüz bir hindinin ortalama a??rl???n?n 5 kilo civar?nda oldu?unu dü?ünürsek kilo fiyat? da oldukça cazip bir noktaya geliyor. Perakende olarak da isteyenlere ?u anda bu fiyattan verebiliyoruz. K?? sofralar?n?n vazgeçilmesi olan araba?? çorbalar?nda hindi etinden istifade etmek isteyenlerden talepler geliyor. Ancak, bölge insan? hindi etine yabanc? olunca, sat?? için pazar aray???m?z devam ediyor. Kalan hindilerimizi toptan olarak vermek için al?c? bekliyoruz” diye konu?tu.
Ayn? zamanda çiftlikteki hindilerin bak?m?n? da üstlenen Baysal, onlarla aradan geçen 7 ay içerisinde sürekli birlikte olduklar?ndan kendisine al??t???n? da belirtirken, ?sl?k çald???nda, ça??rd???nda toplu olarak yan?na geldiklerini de anlatarak, “Yazdan bu yana bana iyice al??t?lar. ‘Gel gel’ diye ça??rd?m m? hepsi birlikte yan?ma geliyor. Beni sanki babalar? san?yor hindiler. Çiftlikte tellerin içerisinde, d???nda her yerde geziyorlar. Uçuyorlar, hatta dama ç?k?p konuyorlar, tel çitin üzerine ç?k?yorlar. Tellerden ayaklar?n?n zarar görmemesi için keseler ba?lad?k çitlerin üzerine. Zaman zaman baz?lar?n? kuca??m?za da alarak onlara sevgimizi ve ?efkatimizi gösteriyoruz. Bundan çok ho?lananlar? da oluyor” ifadelerini kulland?.

Yorumlar (0)