Konya Haberleri
Hastane personeline i?aret dili e?itimi
11 Ocak 2018 16:04

Hastane personeline i?aret dili e?itimi

Hastane personeline i?aret dili e?itimi
PAYLAŞ
A
Haberi Oku
Medicana Konya Hastanesi, i?itme engelli hastalara daha iyi hizmet verebilmek ad?na sa?l?k personeline i?aret dili e?itimi vermeye ba?lad?.
Karatay Halk E?itim bünyesinde Sa?l?k-Der ve Medicana Konya Hastanesi i?birli?iyle düzenlenen derslerde e?itim veren ??aret Dili E?itmeni Ay?enur Sümeyye Karaaslan, Medicana Konya Hastanesinde i?aret dili kursu vermeye ba?lad?klar?n? söyleyerek, "Haftada 2 gün 4 ders saati olmak üzere Mart ay?n?n sonuna kadar devam edecek bir e?itim bu. Hastane personeline e?itim veriyoruz. Güzel bir fark?ndal?k var. ?ki grup ?eklinde e?itimimiz devam ediyor. Amac?m?z i?itme engelliler hastaneye geldi?inde kendilerini ve hastal?klar?n? daha iyi anlatmas? ve kar??daki insanlara kendilerini daha iyi anlatabilmesi. ??itme engelliler kendilerini kar??ya daha iyi anlatt?klar?nda kar??daki insan onlar? daha iyi anlad???nda onlar kendilerini daha rahat güvende ve anla??labilir hissediyorlar. Çok mutlu oluyorlar. ??aret dili e?itiminin daha da artmas?n? istiyorlar. Bu durumdan çok memnun olduklar?n? kendileri bizzat dile getiriyorlar” ifadelerini kulland?.

“Engellerini ortadan kald?rmak için bir ???k yak?yoruz”
??aret Dili E?itmeni Sercan Yayla ise amaçlar?n?n hastaneye gelen i?itme engellilerin ya?ad?klar? güçlükleri ortadan kald?rmak olu?unu kaydederek, "Zaten i?itme engelli karde?lerimiz bunu bir engel olarak görmüyor. Çünkü biz i?aret dilini ö?rendi?imiz zaman bu engeller ortadan kalkm?? oluyor. Bu aç?dan bakt???m?zda bu arkada?lar?m?z?n engellerini ortadan kald?rmak için bir ???k yak?yoruz. Bunun için hastanedeki personeller bize yard?mc? oldular. ??itme engelli karde?lerimize yard?mc? olmak istiyorlar. Bu nebzede açt???m?z kurslar devam ediyor. Mart ay?n?n sonuna kadar da bu kurslar?m?z devam edecek. Kurslardan sonra in?allah arkada?lar?m?z i?itme engellilere yard?mc? olacak” dedi.

Yorumlar (0)