Konya Haberleri
Bey?ehir Gölü’nde sis bal?kç?l??? olumsuz etkiliyor
11 Ocak 2018 16:03

Bey?ehir Gölü’nde sis bal?kç?l??? olumsuz etkiliyor

Bey?ehir Gölü’nde sis bal?kç?l??? olumsuz etkiliyor
PAYLAŞ
A
Haberi Oku
Konya’n?n Bey?ehir ilçesinde, Bey?ehir Gölü’nün baz? kesimlerinde günlerdir etkili olan sis, bal?kç?l?k faaliyetlerini olumsuz etkiliyor.
Türkiye’nin en büyük ve en önemli tatl? su bal??? üretim merkezlerinden Bey?ehir Gölü’ne k?y?s? olan mahallelerde geçimini bal?kç?l?kla sa?layan avc?lar, gölün baz? kesimlerinde günlerdir etki etkili olan sis sebebiyle mesailerini zor ?artlarda yürütüyor.
Göle k?y?s? olan Gölyaka Mahallesi’nde bal?k al?m sat?m? yapan Ahmet Alt?nsay, Bey?ehir Gölü’nün baz? kesimlerinde bir süredir etkili olan yo?un sisten bal?kç?l?k faaliyetlerinin olumsuz etkilendi?ini söyledi. Avc?lar?n büyük bölümünün sis sebebiyle gölde kaybolmaktan endi?e ederek avlanmaya ara verdi?ini, baz?lar?n?n da ayn? sebeple fazla aç?klara ilerlemeden karaya yak?n k?y? kesimlerde mesaisini sürdürmek durumunda kald???n? anlatan Alt?nsay, “Gölyaka Mahallemizde, yakla??k bir haftadan beri etkili olan sis nedeniyle bal?kç?l?k sektörü olarak zor günler ya??yoruz. Kara kesimlerde sis yok ve Bey?ehir Gölü’nün de her yan?nda böyle sisli hava hakim de?il. O yüzden, birçok noktada bal?kç?l?k faaliyetleri normal olarak devam ediyor. Ancak, Tav?an Adas? ve K?zkalesi Adas? yak?nlar?nda sabah saatlerinde özellikle sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye ba?layan sisli hava nedeniyle bal?kç?lar?m?z?n büyük bölümü avlanmaya ç?kam?yor. Sürekli göl k?y?lar?n? takip eden bal?kç?lar?m?z, sisin kalkmas?n? bekliyor. Baz?lar? ise kaybolma riskine ra?men, evine etmek paras? götürebilmek için fazla aç?klara gitmeden karaya yak?n k?y? kesimlerde a? sererek mesaisini güç ?artlarda sürdürüyor. Aç?klara gitmek göl üzerinde kaybolma riski olu?turdu?undan çok tehlikeli. Bölgemizde avc?l?k faaliyetlerinin olmamas? nedeniyle k?y?da bal?k al?m? için bekleyen bizler de s?k?nt? ya??yoruz. Beklenen bal?k sevkiyat?n? yapam?yoruz” dedi.
Öte yandan, Bey?ehir Gölü’nün Isparta s?n?r? yak?nlar?ndaki sisli havalar nedeniyle, bölgedeki adalar da gözlerden kayboldu. Sisin da??lmaya yüz tuttu?u anlarda silüeti ortaya ç?kan adalar ise güzel görüntüler olu?turdu.

Yorumlar (0)