Konya Haberleri
Ba?kan Tutal, mahalle sakinleriyle bir araya geldi
11 Ocak 2018 16:03

Ba?kan Tutal, mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Ba?kan Tutal, mahalle sakinleriyle bir araya geldi
PAYLAŞ
A
Haberi Oku
Konya’n?n Seydi?ehir ?lçe Belediye Ba?kan? Mehmet Tutal, “Hasbihal Bulu?malar?” kapsam?nda Gökçehüyük Mahallesinde vatanda?larla bir araya geldi.
Merkez ve k?rsal mahallelerde çal??malar?na aral?ks?z devam eden Ba?kan Tutal, mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sohbet etti. Belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatanda?lar?n kat?ld???, her hafta farkl? bir mahallede gerçekle?tirilen Hasbihal Bulu?malar?’nda Belediye Ba?kan? Mehmet Tutal yap?lan çal??malar hakk?nda bilgi vermeye devam etti. Ba?kan Tutal’?n bir sonraki ziyareti Gökçehüyük Mahallesi oldu.
Mahalle bulu?malar? ile birlik, beraberlik ve karde?lik ruhunun ya?and???n? kaydeden Ba?kan Tutal, “Hasbihal Bulu?malar?m?z kapsam?nda her hafta farkl? bir mahallede hem?ehrilerimizle birlikte oluyoruz. Yapt???m?z hizmetlerimizi hem?ehrilerimize aktarmak, mahallelerimizin eksiklerinin yerinde tespit edilmesine ve sorunlar?n çözümüne büyük katk? sa?l?yor. Seydi?ehir Belediyesi olarak her kesimden ve her ya?tan insan?n görü? ve önerilerine önem veriyoruz” dedi.
Belediye Ba?kan? Mehmet Tutal, ” Hem?ehrilerimizin fikirleriyle bize yol göstermelerini önemsedik. Farkl? programlarla hem?ehrilerimizin hep yan?nda ve içinde olduk, onlarda sa? olsun bizi kendilerinden biri gibi görerek bizlerin yan?nda oldu. Bizler de hizmet için neler yapabiliriz dü?üncesiyle hizmet ve çal??ma planlar?m?z? yap?yoruz. Her mahalle için öncelikli ihtiyaç olan hizmeti tespit ediyor ve ona göre yol haritam?z? çiziyoruz” diye konu?tu.
Yapm?? oldu?u hizmetleri sunum e?li?inde aktaran Belediye Ba?kan? Mehmet Tutal, program sonunda mahalle sakinleri ile sohbet etti.

Yorumlar (0)